Mijn werkwijze

Ik kan me voorstellen dat het voor jou een drempel kan zijn iemand toe te laten in jouw bedrijf, zeker iemand die op afstand zaken voor jou gaat regelen. Daarom start ik een samenwerking graag met een persoonlijke ontmoeting.

De basis van mijn samenwerking is communicatie. Dat klinkt logisch maar juist bij virtuele ondersteuning is het belangrijk de lijntjes kort te houden en regelmatig te reflecteren. Op deze manier ontstaat er een vertrouwensband: de sleutel voor een succesvolle samenwerking.

Bij ons kennismakingsgesprek kijken we samen naar alle werkzaamheden, welke je aan mij wilt uitbesteden. Flexibiliteit is voor mij het vertrekpunt van de samenwerking. We zoeken naar de vorm van samenwerking die het beste past bij jou en jouw organisatie. Aan de hand van de vastgestelde taken en gemaakte afspraken kun je vervolgens kiezen voor werken op uurbasis of op basis van een strippenkaart.

disPAr online - Office Manager - Werkwijze - Deal
disPAr online - Virtual Assistant - Werkwijze - uurtarief

Uurbasis-tarief

Ik registreer de door mij gewerkte uren per 15 minuten en factureer deze uren op de laatste dag van iedere maand. Vanzelfsprekend stuur ik een uitdraai mee met een exacte specificatie van de werkzaamheden die ik die maand heb verricht en de tijdsduur ervan.

disPAr online - Virtual Assistant - Werkwijze - Strippenkaart

Strippenkaart

Indien gewenst kunnen we ook werken op basis van een strippenkaartsysteem. Een strippenkaart is een pre-paid kaart met daarop een tegoed van 10 uren. Je koopt zo’n kaart bij aanvang van mijn werkzaamheden en ik boek de door mij gewerkte uren daarop af. Als de kaart voor 80% vol is, laat ik dat weten en kunnen we samen besluiten om wel of niet een nieuwe kaart te activeren. Een kaart blijft gedurende 3 maanden geldig. Ongebruikte uren worden niet gerestitueerd.

disPAr online - Virtual Assistant - Werkwijze - Offerte

Tailor-made offerte

Als je me liever eenmalig een goed afgebakende opdracht of project wilt laten uitvoeren, dan maak ik daar graag een passende offerte voor. Na akkoord kan ik direct voor je aan de slag!

Eventuele reiskosten: € 0,35 per km.

Een Virtual Assistant is geen kostenpost maar een investering met een hoog rendement.